Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Concurs de ocupare a functiei de MANAGER

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

ANUNT
privind organizarea concursului de ocupare a functiei de MANAGER – persoana fizica al
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

Consiliul de administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, conform Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Neamt nr. 293/15.10.2010.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judetean Neamt, desfasurandu-se in doua etape:

I. etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor de participare la concurs – etapa eliminatorie – care va avea loc in data de 23 noiembrie 2011;

II. etapa de sustinere a probelor de evaluare care va cuprinde:

a) proba scrisa, un test-grila de verificare a cunostintelor – ce se va sustine in Sala Mihail Sadoveanu a Consiliului Judetean Neamt, in data de 28 noiembrie 2011, ora 10;

b) proba de sustinere a proiectului de management, completata de un interviu de selectie – care se va desfasura in Sala Mihail Sadoveanu a Consiliului Judetean Neamt, in data de 05 decembrie 2011, incepand cu ora 10.

La concurs se pot inscrie persoane fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;

b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1113/2010, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii; se pot inscrie la concurs si persoanele care au inceput cursul de perfectionare in „Management spitalicesc”, pe baza adeverintei eliberate de Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.

c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;

d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;

e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

f) nu au varsta de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;

d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar prevazute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) copie de pe carnetul de munca, certificata „in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii si/sau adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata, daca e cazul;

g) cazierul judiciar;

h) adeverinta din care rezulta ca este apt medical (fizic si neuropsihic);

i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;

j) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;

k) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;

l) proiectul de management realizat de candidat;

m) chitanta de plata a taxei de participare la concurs.

Dosarele de inscriere se depun la Registratura Consiliului Judetean Neamt, pana la data de 21 noiembrie 2011, intre orele 8 si 16.

Taxa de participare la concurs este in valoare de 500 lei si va fi achitata la casieria Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt

Bibliografia si temele cadru pentru proiectul de management sunt afisate la sediul Consiliului Judetean Neamt si la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, precum si pe site-ul celor doua institutii, respectiv www.cjneamt.ro si www.sjuneamt.ro .
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233.21.28.90, int. 210.

 

 

Sari la conținut