Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Notă de informare

NOTĂ DE INFORMARE

privind drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 190/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

SJU Piatra Neamț prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale. Scopul prelucrării datelor este: prestarea serviciilor medicale în condiţii optime şi raportarea acestora în vederea decontării şi realizării statisticilor naţionale; raportarea datelor solicitate către instituţiile abilitate prin lege.

Sunteţi obligat(a) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare:

  • în realizarea scopului „servicii de sănătate” ce pot fi acordate pacienţilor
  • în realizarea scopului „servicii de sănătate” ce pot fi acordate pacienţilor beneficiari ai unor programe naţionale de sănătate derulate în cadrul instituţiei noastre
  • pentru raportarea datelor privind angajaţii către Registrul de Evidenţă a Salariaţilor.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de aceste servicii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, Ministerul Sănătăţii, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi alte instituţii publice implicate în servicii de sănătate.

Conform Legii nr. 190/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul sa va opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

*Observaţie:

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.

Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Sari la conținut