Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Drepturile și obligațiile asiguratului

Ghidul-Asiguratului-Martie_2024

În calitatea dvs. de asigurat aveți drepturi garantate de lege însă și obligații pe care trebuie să le respectați.

Drepturile asiguraților:

 • să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și ale contractului-cadru;
 • să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
 • să își schimbe medicul de familie ales, dar numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 • să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 • să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 • să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 • să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 • să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 • să beneficieze de dispozitive medicale;
 • să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 • să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 • să beneficieze de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Obligațiile asiguraților:

 • să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 • să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar meodificări în starea lor de sănătate;
 • să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări aspura modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 • să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 • să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru:
  • Începând cu data de 01 martie 2022 la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, valoarea coplăţii este de 10 lei.
  • Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată, după cum urmează:
   1. copiii până la vârsta de 18 ani;
   2. tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii;
   3. bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
   4. persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
   5. toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale;
   6. persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane;
   7. persoanele reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă.
  • De asemenea, coplata nu se percepe pentru următoarele categorii de servicii medicale:
   1. serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative;
   2. internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105 (internarea într-un institut medical-educativ), art. 113 (obligarea la tratament medical) şi art. 114 (internarea medicală) din Codul Penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;
   3. serviciile acordate pacienţilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) – 360 zile;
   4. serviciile acordate pacienţilor pentru care criteriul de internare este urgenţa.
 • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat;

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuziei, servicii de planificare familială în condițiile art. 233 din legea nr. 95/2006, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Sari la conținut