Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Legislatie

Legislație utilizată în cadrul spitalului

Anul 2023

 1. Legislație actualizată privind acordarea concediilor medicale: Aici – site-ul www.casnt.ro

Anul 2018

 1. Norme CoCa 2018 – Norme de aplicare contract cadru 2018 – 2019.
 2. Legea 190 / 2018 – din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Anul 2017

 1. Ordinul 182/2017 Reguli de confirmare SNSPMS – regulile de confirmare ale cazurilor medicale (DRG și spitalizare de zi).

Anul 2015

 1. Ordinul comun MS CNAS 388/186/2015 – Normele de aplicare a Contractului Cadru pentru anul 2014.

Anul 2014

 1. Ordinul comun MS/CNAS 648/406/2014 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
 2. Ordinul comun MS/CNAS 619/360/2014 – Normele de aplicare a Contractului Cadru pentru anul 2014.
 3. HG nr. 400 din 2014 – Contractul cadru pentru anul 2014
 4. Ordinul 463 din 2014 – privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

Diverse

 1. Ordinul comun MS/CNAS 1503/1009/2013 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
 2. Ordinul comun MS/CNAS 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
 3. Hotărârea Nr 1169 din 25.11.2011 pentru modificarea Hotărârii nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății pacienților
 4. Hotărârea Nr 124 din 27.03.2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014
 5. Ordinul nr. 423/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2013 – 2014
 6. HOTĂRÂRE nr 286 din 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind satabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
 7. HOTĂRÂRE nr 857 din 24 august 2011 privind stabilirea de și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
 8. LEGEA nr 296 din 15 mai 2002 privind acordarea sistenței medicale în România cetățenilor străini
 9. LEGEA nr 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă
 10. LEGEA nr 571 din 2004 privind protecția personalului din cadrul autorităților publice, instituțiilor publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii
 11. LEGEA nr 629 din 2001 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
 12. LEGEa nr 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății
 13. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
 14. ORDINUL nr 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
 15. ORDINUL nr 120 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice prifind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini

Sari la conținut