Contract CAS

Pachetul de servicii contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate Neamț:

  • Spitalizare continuă pentru cazuri acute și pentru pentru cazuri cronice
  • Spitalizare de zi – tarif pe caz rezolvat și tarif pe serviciu
  • Servicii clinice – consultații în ambulatoriu
  • Servicii recuperare BFT – consultații și proceduri
  • Servicii paraclinice – analize medicale și investigații radiologice

Tarife servicii