Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Protectia datelor cu caracter personal

Nota de informare privind Protectia Datelor cu Caracter Personal
Consimtamint privind protectia datelor cu caracter personal

Pentru colectarea și raportarea serviciilor medicale, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț are acces la anumite date cu caracter personal ale pacienţilor / apartinatorilor și ale angajatilor.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează date cu caracter personal, astfel:

– în cazul pacienţilor: Pentru îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate;

– în cazul angajatilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistentei medicale acordate populaţiei şi în scopuri statistice.

Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț este principalul furnizor de servicii medicale din județ, este clasificat în funcție de competență în categoria III și în baza Ordinului Președintelui A.N.M.C.S. nr.603/29.09.2016 Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț este încadrat în categoria „Nivel Acreditat”.

Echipa managerial condusă de manager dr. Codruț Munteanu, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 vă asigură că în vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar), administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț colectează datele cu caracter personal direct de la pacienți sau de la aparţinători. Furnizarea datelor solicitate este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea instituţiilor medicale, precum şi organizării şi furnizării serviciilor medicale.

Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii obiectului principal de activitate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Conform prevederilor legale aplicabile, persoanele vizate au dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, precum și dreptul de retragere a consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Ofiţerului privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal / Responsabilului de Protecţia Datelor din cadrul spitalului, doamnei Daniela Ursu cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email: dpo@sjuneamt.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă orașul Piatra-Neamnț, judeţul Neamț,  B-dul Traian nr. 1-3, cod postal 610136.

Sari la conținut