Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Concurs post temporar vacant de ingrijitoare la sectia Psihiatrie

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT
Nr. 4166/07.03.2012

ANUNT

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, organizeaza concurs in data de 28.03.2012, pentru ocuparea unui post temporar vacant de ingrijitoare la sectia Psihiatrie.

Conditii de participare :
– scoala generala

Tipul probelor de concurs: – proba scrisa si interviu

Acte necesare pentru inscriere :
– cerere de inscriere la concurs
– copia actului de identitate
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si indeplinirea conditiilor
specifice
– copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca
– cazier judiciar
– curriculum vitae
– examen psihologic
– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata
de medicul de familie sau medicul de medicina muncii
– copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare
de la ultimul loc de munca.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Cererea de inscriere se pune la dispozitia canditatilor prin secretariatul comisiei de concurs (compartimentul Personal) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.
Candidatii depun la secretariatul comisiei dosarul pentru inscrierea la concurs pana la ora 15,30 a ultimei zile de inscriere 23.03.2012.
Concursul va avea loc in data de 28.03.2012, ora 11,00 la sediul unitatii sanitare – Clubul Spitalului.

MANAGER,
DR. CIOBOTARU LUCIAN – DANIEL

Sari la conținut