Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunt concurs post de asistent medical principal (PL) la sectia A.T.I.

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

Nr. 27519/25.01.2012

ANUNT

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, organizeaza in data de 14.02.2012, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical principal (PL) la sectia Anestezie Terapie Intensiva

Conditii de participare :

– diploma de scoala sanitara postliceala

– examen pentru obtinerea gradului de principal

Acte necesare pentru inscriere :

– formularul de inscriere

– originalul si copia actului de identitate

– originalul si copia diplomei de studii sau alte acte care atesta efectuarea unor specializari

– adeverinta grad principal

– copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca/

specialitate

– cazier judiciar

– curriculum vitae

– examen psihologic

– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau medicul de specialitate

medicina muncii

– originalul si copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale

sau recomandare de la ultimul loc de munca

Ultima zi de inscriere: 09.02.2012

Concursul se organizeaza in conformitate cu Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/23.03.2011 coroborat cu Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar aprobat prin HGR nr. 497/26.05.2010.

Sari la conținut