Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tematica generala pentru ocuparea postului de asistent medical

  1. Recoltarea produselor biologice si patologice;
  2. Punctii, sondaje, spalaturi, clisme;
  3. Administrarea medicamentelor;
  4. Pregatirea bolnavilor pentru explorari radiologice;
  5. Transfuzia de sange;
  6. Drepturile pacientilor;
  7. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
  8. Etica si deontologia in exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
  9. Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale, colectarea si transportul deseurilor periculoase provenite din activitatea medicala;
  10. Cunostinte operare PC

BIBLIOGRAFIE:

1. Urgente medico – chirurgicale – Lucretia Titirca
2. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Lucretia Titirca
3. Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de asistentii medicali – L. Titirca
4. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului
5. Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
6. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei din Romania
7. Ordinul MS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
8. Ordinul MS nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
9. Ordinul MS nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale
10. HIV/SIDA – Manual practice de la preventive la cunoastere – editia 1998 – Dr. Constantin Ciufencu, Dr. Elvira Sanziana Ciufencu
11. Fisa postului

Sari la conținut