Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNT: Concurs post temporar vacant de asistent medical (PL) la sectia Boli Infectioase

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

Nr. 3871 din 23.02.2012

ANUNT

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, organizeaza concurs in data de 15.03.2012, pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical (PL) la sectia Boli Infectioase.

Conditii de participare :

– diploma de scoala sanitara postliceala

– 6 luni vechime in specialitate

Tipul probelor de concurs: proba scrisa, interviu si proba practica (operare PC)

Acte necesare pentru inscriere :

– cerere de inscriere la concurs

– originalul si copia actului de identitate

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si indeplinirea conditiilor specifice si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

– certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M. din Romania vizat pe anul 2011

– copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca/ specialitate

– cazier judiciar

– curriculum vitae

– examen psihologic

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie sau medicul de medicina muncii

– originalul si copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Cererea de inscriere se pune la dispozitia canditatilor prin secretariatul comisiei de concurs (compartimentul Personal) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.

Candidatii depun la secretariatul comisiei dosarul pentru inscrierea la concurs pana la ora 15,30 a ultimei zile de inscriere 12.03.2012.

Concursul va avea loc in data de 15.03.2012, ora 11,00 la sediul unitatii sanitare – Clubul Spitalului.

TEMATICA DE SPECIALITATE  SI  BIBLIOGRAFIA  PENTRU  POSTUL  DE ASISTENT  MEDICAL – SECTIA BOLI  INFECTIOASE

 

1.  BOLI INFECTIOASE  – C. BOCARNEA

2.  TEHNICI DE RECOLTARE A ANALIZELOR DE LABORATOR – LUCRETIA TITIRCA

TEMATICA GENERALA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL

1. Recoltarea produselor biologice si patologice;
2. Punctii, sondaje, spalaturi, clisme;
3. Administrarea medicamentelor;
4. Pregatirea bolnavilor pentru explorari radiologice;
5. Transfuzia de sange;
6. Drepturile pacientilor;
7. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
8. Etica si deontologia in exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
9. Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale, colectarea si transportul
deseurilor periculoase provenite din activitatea medicala;
10. Cunostinte operare PC

BIBLIOGRAFIE:

1. Urgente medico – chirurgicale – Lucretia Titirca
2. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Lucretia Titirca
3. Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de asistentii medicali – L. Titirca
4. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului
5. Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
6. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei din Romania
7. Ordinul MS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
8. Ordinul MS nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
9. Ordinul MS nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale
10. HIV/SIDA – Manual practic de la preventie la cunoastere – editia 1998 – Dr. Constantin Ciufencu, Dr. Elvira Sanziana Ciufencu
11. Fisa postului

MANAGER,

DR. CIOBOTARU LUCIAN DANIEL

Sari la conținut