Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNT CONCURS POSTURI ASISTENTI MEDICALI

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT
Nr. 3317/3499/16.02.2012

ANUNT

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, organizeaza concurs in data de 02.03.2012, ora 11.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi la sectia Anestezie Terapie Intensiva:
– 1 post vacant de asistent medical principal (PL)
– 1 post temporar vacant de asistent medical (PL)


Conditii de participare :
– pentru postul de asistent medical principal (PL)

– diploma de scoala sanitara postliceala
– examen pentru obtinerea gradului de principal

– pentru postul de asistent medical (PL)
– diploma de scoala sanitara postliceala
– 6 luni vechime in specialitate
Tipul probelor de concurs: proba scrisa, interviu si proba practica (operare PC)
Acte necesare pentru inscriere :
– cerere de inscriere la concurs
– originalul si copia actului de identitate
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si indeplinirea conditiilor specifice si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
– certificatul de libera practica vizat pe anul 2011
– copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca/ specialitate
– cazier judiciar
– curriculum vitae
– examen psihologic
– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie dau medical de medicina muncii
– originalul si copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Cererea de inscriere se pune la dispozitia canditatilor prin secretariatul comisiei de concurs (compartimentul Personal) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.
Candidatii depun la secretariatul comisiei dosarul pentru inscrierea la concurs pana la ora 15,30 a ultimei zile de inscriere 28.02.2012.
Concursul va avea loc in data de 02.03.2012, ora 11,00 la sediul unitatii sanitare – Clubul Spitalului.

TEMATICA GENERALA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL

1. Recoltarea produselor biologice si patologice;
2. Punctii, sondaje, spalaturi, clisme;
3. Administrarea medicamentelor;
4. Pregatirea bolnavilor pentru explorari radiologice;
5. Transfuzia de sange;
6. Drepturile pacientilor;
7. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
8. Etica si deontologia in exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
9. Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale, colectarea si transportul deseurilor periculoase provenite din activitatea medicala;
10. Cunostinte operare PC

BIBLIOGRAFIE:

1. Urgente medico – chirurgicale – Lucretia Titirca
2. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Lucretia Titirca
3. Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de asistentii medicali – L. Titirca
4. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului
5. Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
6. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei din Romania
7. Ordinul MS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
8. Ordinul MS nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
9. Ordinul MS nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale
10. HIV/SIDA – Manual practice de la preventive la cunoastere – editia 1998 – Dr. Constantin Ciufencu, Dr. Elvira Sanziana Ciufencu
11. Fisa postului

TEMATICA DE SPECIALITATE SI BIBLIOGRAFIA
PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL
SECTIA ATI

Urgente medico – chirurgicale – Lucretia Titirca

– Urgentele aparatului respitator
– Urgentele aparatului cardiovascular
– Urgentele abdominale
– Urgentele neurologice
1. starile comatoase
2. coma de origine cerebrala
3. coma de origine extracerebrala
– Intoxicatiile acute exogene
1. masuri terapeutice nespecifice de prim ajutor si administrare de antidoturi.
2. Intoxicatii acute cu diferite substante
a. intoxicatii cu monoxid de carbon
b. intoxicatii cu acizi corozivi
c. intoxicatii cu insecticide organofosforice
d. intoxicatii cu ciuperci
e. intoxicatii cu alcool metilic
f. intoxicatii cu barbiturice
– Socul
1. traumatic
2. septic
3. cardiogen
4. anafilactic
– Primul ajutor in muscatura de sarpe

Manual de anestezie si terapie intensiva – Dr. Nicolae Radu
– Anesteziologie
1. atributiile asistentului de anestezie
2. atributiile asistentului de terapie intensiva
– Notiuni generale – Dezideratele anesteziei
– Pregatirea bolnavului pentru anestezie.

MANAGER,
Dr. Ciobotaru Lucian Daniel

Sari la conținut