Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Concurs ingrijitoare pe durata determinata la compartiment Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

Nr. 25628/02.12.2011

ANUNT

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, organizeaza in data de 28.12.2011, concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitoare pe durata determinata la compartiment Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice.

Conditii de participare

– scoala generala

Acte necesare pentru inscriere :

– formularul de inscriere

– originalul si copia actului de identitate

– originalul si copia diplomei de studii

– copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca/specialitate

– cazier judiciar

– curriculum vitae

– examen psihologic

– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii

– originalul si copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca

Ultima zi de inscriere: 21.12.2011

Concursul se organizeaza in conformitate cu Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/23.03.2011 si Ordinul nr. 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

 

 

 

Tematica si bibliografia se gaseste la compartimentul Personal

Sari la conținut