Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Concurs post de muncitor III – telefonist

ANUNT

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamţ, organizeaza in data de 20.12.2011, concurs pentru ocuparea unui post de muncitor III – telefonist pe durata determinata la centrala telefonica Serviciul de Intretinere si Reparatii

Conditii de participare pentru postul de muncitor III

-Absolventi ai Scolii Profesionale de telecomunicatii sau liceu de telecomunicatii

-certificat de calificare in meseria de telefonist

-3 ani vechime in meseria de telefonist

Acte necesare pentru inscriere :

formularul de inscriere

– originalul si copia actului de identitate

– originalul si copia diplomei de studii

– copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca/in meserie

– cazier judiciar

– examen psihologic

– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau medicul de medicina muncii

– originalul si copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca

Ultima zi de inscriere 16.12.2011

Concursul se organizeaza in conformitate cu Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/23.03.2011 si Ordinul nr. 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

Bibliografie:

Instructiuni de exploatare privind telefonia interurbana

Tehnoredactor : Ana Maria Huber

Standard ocupational – functia telefonist

Redactor :Ing. Maria Trif, Ing. Adrian Vasile Moraru – Editura Bucuresti, 1998

Initiere in telefonia digitala cap. I

Autor A. Vasilescu – Editura Tehnica

Managementul retelelor moderne de telecomunicatii – cap. I

Autor Titu Bajenescu – Editura Teora

Sari la conținut