Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Temele – cadru pentru proiectul de management

Temele – cadru pentru proiectul de management în vederea ocupării

funcției de manager- persoană fizică din cadrul SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIATRA NEAMŢ

1. Îmbunătățirea structurii și organizării spitalului

a) Analiza circuitelor funcționale;

b) Analiza structurii pe secții (clinice, paraclinice, administrative etc);

c) Evalurea relației dintre structurile spitalului și serviciile furnizate;

d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenții diagnostice și terapeutice;

e) Propuneri de îmbunatatire a structurii și organizarii spitalului.

2. Schimbarea profilului unui spital cu performanțe nesatisfăcătoare

a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare în cadrul spitalului (urgență, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc);

b) Transformarea într-un centru multifunctional de tip ambulatoriu;

c) Transformarea într-un centru medico-social;

d) Privatizarea unor secții din cadrul spitalului.

3. Îmbunatățirea managementului resurselor umane

a) Evaluarea încadrarii cu personal pe categorii;

b) Evaluarea relației dintre structura spitalului și încadrarea cu personal;

c) Evaluarea relației dintre serviciile furnizate și încadrarea cu personal;

d) Metode de creștere a performanței personalului;

e) Stimularea satisfacției profesionale a personalului medical.

4. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital

a) Analiza activității clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate;

b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare);

c) Îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;

d) Propuneri de îmbunătățire a performanței spitalului pe baza analizei analizei activității clinice.

5. Analiza situației economice-financiare a spitalului

a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;

b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secții etc)

c) Alternative de contractare a serviciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

d) Propuneri de îmbunatatire a finanțării spitalului din surse publice și private.

6. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității

a) Calitatea serviciilor;

b)Calitatea datelor raportate;

c) Calitatea personalului;

d) Satisfacția pacienților.

7. Strategia managementului în domeniul achizițiilor

a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);

b) Modalități de achiziție;

c) Evaluarea stocurilor;

d) Indicatori de eficiență ai utilizării stocurilor.

8. Strategia managementului în activitatea de investiții

a) În echipamente;

b) Modernizarea de secții;

c) Extinderi;

d) Reparații capitale.

9. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli în vederea eficientizării activității spitalului

a) Fundamentarea activităților;

b) Determinarea cheltuielilor pe secții și tipuri de cheltuieli;

c) Indicatori de eficiență determinați pe baza veniturilor și cheltuielilor spitalului.

 

Structura proiectului de management

A. Descrierea situației actuale a spitalului:

1. Caracteristici relevante ale populației deservite;

2. Structura unității şi relaţia cu autoritatea publică locală, în subordinea căreia funcţionează;

3. Resurse umane;

4. Activitatea spitalului;

5. Situația dotării;

6. Situatia financiară.

B. Analiza de situație:

1. Principalele probleme ale unității;

2. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificată:

1. Scop;

2. Obiective;

3. Activități:

a) definire;

b) încadrare în timp – grafic Gantt;

c) resurse necesare- umane, materiale, financiare;

d) responsabilități;

4. Rezultate așteptate;

5. Monitorizare;

6. Evaluare.

 

Notă:

*Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizează individual de către acesta şi se dezvoltă într-un volum de maximum 10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, la un rând.

** Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul public pentru care candidează.

*** La cererea candidaţilor, spitalul public pentru care se organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.

 

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut