Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat I pe durata determinata – la centrala telefonica – Serviciul de Intretinere si Reparatii

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

Nr.  176/09.02.2012

ANUNT

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamţ, organizeaza in data de 24.02.2012, concurs pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat I  pe durata determinata –  la centrala telefonica –  Serviciul de Intretinere si Reparatii.

   Acte necesare pentru inscriere :

  –    formularul de inscriere

  –    originalul si copia actului de identitate

  –    originalul si copia diplomei de studii

  –    copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca/in meserie

  –    curriculum vitae

  –    cazier judiciar

  –    examen psihologic

  –    adeverinta medicala eliberata de medicul de  familie sau medicul de medicina muncii

  – originalul si copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale                                         sau  recomandare de  la ultimul loc de munca

 Ultima zi de inscriere 21.02.2012

    Concursul se organizeaza in conformitate cu Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/23.03.2011 si Ordinul nr. 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

   BIBLIOGRAFIE:

 Instructiuni de exploatare privind telefonia interurbana –  Tehnoredactor : Ana Maria Huber

Standard ocupational – functia telefonist – Redactor : Ing. Maria Trif, Ing. Adrian Vasile Moraru –  Editura Bucuresti, 1998

Initiere in telefonia digitala cap. I –    Autor A. Vasilescu – Editura Tehnica

Managementul retelelor moderne de telecomunicatii – cap. I, Autor Titu Bajenescu – Editura Teora

 

 

    

   

Sari la conținut